2011 m.
2011 m. kultūros paveldo objektų stebėsena
 
Karvio Šv. Jurgio bažnyčia
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Nemėžio mečetė
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Glitiškių buv. dvaro rūmai
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Glitiškių buv. dvaro spirito raugykla
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
                              Glitiškių buv. dvaro svirnas
                              KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Glitiškių buv. dvaro lobynas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Keturiasdešimt totorių kaimo mečetė
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Karvio buvusio dvaro rūmai
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Karvio kumetynas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Petešos buvusio dvaro rūmai
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Petešos buvusio dvaro oficina
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Petešos buvusio dvaro sargo namelis (šulinys)
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Petešos buvusio dvaro svirnas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Petešos buvusio dvaro ūkinis pastatas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Baltosios vokės buvusio dvaro rūmai
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Baltosios vokės buvusio dvaro kluonas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Baltosios vokės buvusio dvaro oficina
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Anavilio buvusio dvaro rūmai
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Anavilio buvusio dvaro kumetynas (gyvenamasis namas)
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Kazimeravos buvusio dvaro rūmai
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Kazimeravos buvusio dvaro svirnas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Kazimeravos buvusio dvaro oficina
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Kaušiadalos buvusio dvaro rūmai
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Kaušiadalos buvusio dvaro kluonas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Kaušiadalos buvusio dvaro ūkinis pastatas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Kaušiadalos buvusio dvaro gyvenamasis namas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
                             Kaušiadalos buvusio dvaro kumetynas (gyvenamasis namas)
                             KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Kaušiadalos buvusio dvaro klėtis
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Šriubiškių buvusio dvaro rūmai
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Šriubiškių buvusio dvaro oficina
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Šriubiškių buvusio dvaro svirnas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Nemenčinės miesto kapinių koplyčia
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Veriškių buv. dvaro - rūmai
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Veriškių buv. dvaro - lobynas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Veriškių buv. dvaro -žirgynas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Šumsko buv. dvaro - malūnas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Šumsko buv. dvaro - rūmai
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Šumsko buv. dvaro - ledainė
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Šumsko buv. dvaro - brovaras
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
                             Šumsko buv. dvaro - kluonas
                             KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Šumsko buv. dvaro - tvartas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Šumsko buv. dvaro - arklidė
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Šumsko buv. dvaro - svirnas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Šumsko bažnyčios ir vienuolyno ansamblis
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Radziševskių mauzoliejinė koplyčia
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Bradeliškių vandens malūnas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Raudondvario (Gulbinų) buv. dvaro – ponų namas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Raudondvario (Gulbinų) buv. dvaro - svirnas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Raudondvario (Gulbinų) buv. dvaro - svirnas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Raudondvario (Gulbinų) buv. dvaro - lobynas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Raudondvario (Gulbinų) buv. dvaro - arklidė
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Kalnų Riešės buv. dvaro - arklidė
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Kalnų Riešės buv. dvaro - rūsys
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Kalnų Riešės buv. dvaro - klėtis
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Raudondvario (Nemenčinės) buv. dvaro – daržinė (liekanos)
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Raudondvario (Nemenčinės) buv. dvaro – tvartas (liekanos)
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Raudondvario (Nemenčinės) buv. dvaro – kumetynas(gyv.namas)
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Raudondvario (Nemenčinės) buv. dvaro – alaus brovaras
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Raudondvario (Nemenčinės) buv. dvaro – rūmai
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Rudaminos smuklė
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Galinės buv. dvaro – rūmai
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Galinės buv. dvaro – ūkvedžio namas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Galinės buv. dvaro - kumėtynas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Galinės buv. dvaro - kluonas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Sudervės buv. dvaro - rūmai
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Sudervės buv. dvaro - oficina
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Sudervės buv. dvaro - rūsys
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Sudervės bažnyčia ir varpinė
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Punžionio buv. dvaro – arklidė - karvidė
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Punžionio buv. dvaro - rūmai
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Punžionio buv. dvaro - malūnas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Punžionio buv. dvaro – gyv.namas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Punžionio buv. dvaro – svirnas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Punžionio buv. dvaro – jauja
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Liubavo buv. dvaro – rūsys
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Liubavo buv. dvaro – daržinė
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Liubavo buv. dvaro – tvartas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Liubavo buv. dvaro – svirnas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Liubavo buv. dvaro – koplyčia (liekanos)
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Liubavo buv. dvaro – ūkinis pastatas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Mozūriškių buv. dvaro – ūkinis pastatas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Mozūriškių buv. dvaro – rūmai
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Mozūriškių buv. dvaro – oficina
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Mozūriškių buv. dvaro – ūkinis pastatas 2
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Mozūriškių buv. dvaro – ūkinis pastatas 3
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Mozūriškių buv. dvaro – rūsys
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Rudaminos buv. dvaro – gyv. namas 3
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Maišiagalos buv. dvaro – kumetynas (gyv. namas)
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Maišiagalos buv. dvaro – arklidė
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Maišiagalos buv. dvaro – brovaras
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Maišiagalos buv. dvaro – rūmai
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Maišiagalos buv. dvaro – svirnas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Eitminiškių kaimo – koplyčia
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Nemėžio buv. dvaro - klėtis
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Nemėžio buv. dvaro - arklidė
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Nemėžio buv. dvaro - oficina
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Nemėžio buv. dvaro - rūmai
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Buivydiškių buv. dvaro – ekonomo namas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Buivydiškių buv. dvaro – arklidė
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Buivydiškių buv. dvaro – ūkinis pastatas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Buivydiškių buv. dvaro – oficina
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Buivydiškių buv. dvaro – oficina 2
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Buivydiškių buv. dvaro – gyv. namas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Buivydiškių buv. dvaro – rūmai
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Bukiškio buv. dvaro – mauzoliejus
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Buivydžių klebonijos – kumetynas 2
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Bukiškio buv. dvaro – arklidė
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Bukiškio buv. dvaro – ūkinis pastatas 2
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Bukiškio buv. dvaro – ūkinis pastatas
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
Bukiškio buv. dvaro – oficina (gyv. namas)
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS...
 

Paskutinis atnaujinimas: 2014-11-14 10:08:58
Renginių kalendorius
    2019     
Sausis
P A T K Pn Š S
 010203040506
07080910111213
141516
17
181920
21222324252627
28293031   
 

Shadow up